مدل کوئین همچنان که از نامش پیداست از شما یک ملکه می سازد.


  • جنس رویه : چرم طبیعی گاوی
  • جنس آستر : چرم طبیعی بزی
  • نوع زیره : دافوس
  • جنس کفی : چرم طبیعی بزی
  • ارتفاع پاشنه : 7 سانتی متر