طراحی مدل ESLIM برگرفته از المان های اسلیمی می باشد. مدل اسلیم با استایل های بومی و سنتی بسیار جذاب خواهد شد.


  • ساخته شده از چرم طبیعی
  • طول : 25 سانت
  • عرض   : 17 سانت
  • ضخامت : 8 سانت