• جنس رویه : چرم طبیعی گاوی
  • جنس آستر : چرم طبیعی بزی
  • نوع زیره : دافوس
  • جنس کفی : چرم طبیعی بزی
  • ارتفاع پاشنه : 5 سانتی متر